University/College

Muar Nursing College

📞 : 06-954 7846

📍: Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar, Johor, 84000 Muar

Kolej Vokasional Muar

📞 : 06-951 2212

📍: Jalan Sungai Abong, 84000 Muar, Johor